Щампи, инструменти, материали, бои
за ДЕКОРАТИВЕН БЕТОН

0 +
Години опит
0 +
Продукта
0
Поръчки

Повече за нас

ДЕКОБЕТ е оторизиран дистрибутор на американската компания FLEX-C-MENT, лидер в щампованите бетони по стени и тънки покрития по подо, както и на IDEAL WORK (Италия), STANCOLAC (Гърция), K-FORM (Обединено Кралство) и др. От нас можете да купите всички необходими материали, щампи и инструменти за направа на щампован бетон на земя и по стени, както и други продукти свързани с направата и поддръжката на ДЕКОРАТИВЕН БЕТОН.

Система К-FORM за формиране на работни и дилатационни разширителни фуги в бетонови настилки

СПЕСТЕТЕ ВРЕМЕ И ПАРИ С K-FORM

Специалните Т-образни профили са произведени в UK от здраво 100% рециклирано uPVC. Във вертикалната част имат предварително пробити отвори за монтаж на стоманени дюбелни пръти, а в хоризонталната отвори за закотвяне към основата. Проектирани са за полагане на бетонови настилки с дебелина от 50 до 225 мм. Сертифицирани са от BBA и ISO.

ПРЕДИМСТВА на К-FORM

  • Спестяват време и пари: един човек може да ги инсталира, без необходимост от специални инструменти. Малко тегло, лесно пренасяне и поставяне.
  • Без закотвящи железа и пръти. Поставят се на замазка или бетон, на топки на местата на долните отвори или по цялата дължина.
  • К-FORM са предназначени за изпълнението на конструктивни дилатационни или работни фуги в бетонови подове, които поемат разширенията и свиванията на бетона.
  • Тези фуги позволяват изпълнението на големи площи бетонови подове, без прекъсване.
  • Никога няма да корозират и изгният, не са електропроводими.
  • Устойчиви са на петролни продукти и масла, животинска урина и гниещи фуражи.
  • Могат да се използват всякакви виброгреди и виброрейки.
  • Високата равниност и гладкост са постижими с минимум квалифициран персонал.
  • Подвижната горна лента елиминира нуждата от диамантено рязане на дилатационната фуга

„ДЕКОБЕТ“ ООД изпълнява проект по Процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП” по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Проект № BG16RFOP002-2.073-20633-C01 с наименование: „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ и главна цел: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

 Дейности по проекта: Дейности, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

 Обща стойност: 10 000,00 лв., от които 8 500,00 лв. европейско и 1 500,00 лв. национално съфинансиране

 Начална дата на изпълнение на проекта: 28.09.2020г.

Крайна дата на изпълнение на проекта:   28.12.2020 г.               

—————————————————-———– www.eufunds.bg ———————————————————-

 Проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“в изпълнение на договор № BG16RFOP002-2.073-20633-C01, е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Имате въпроси?
Свържете се с нас!